Suomikassun rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Suomikassu.fi-verkkosivuston henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (Asiakas).

1. REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

1.1 Rekisterinpitäjä ja rekisteristä vastaava henkilö

Suomikassu.fi-verkkosivusto

Erkki Alho

suomikassu[at]suomikassu.fi

1.2 Rekisterin nimi

Suomikassu asiakasrekisteri

1.3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tietolähteet

Rekisterinpitäjä käsittelee ja arkistoi Asiakkaan henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa:

A. Sähköisen uutiskirjeen tilaus: Asiakkaan ilmoittama sähköpostiosoite

B. Ota yhteyttä -lomake (yhteydenottolomake): Asiakkaan ilmoittama nimi ja sähköpostiosoite

C. Asiakkaan tilaus verkkokaupasta: Asiakkaan ilmoittama nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero

D. Muulla asiakkaan ilmoittamalla tavalla, kuten puhelimitse, sosiaalisen median tai sähköpostin kautta

Sovellettava lainmukainen peruste henkilötietojen käsittelyyn on Asiakkaan itsensä ilmoittama henkilötieto ja suostumus.

Rekisterinpitäjä käsittelee ja arkistoi Asiakkaalta saamiaan henkilötietoja, jotka on pyydetty verkkokauppa- tai uutiskirjetilauksen tai yhteydenottolomakkeen täyttämisen yhteydessä. Verkkokaupasta tilaaminen ei vaadi erillistä rekisteröitymistä.

Rekisterinpitäjä pyytää ja käsittelee vain niitä henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä asiakassuhteen hoitamiseen, kuten verkkokauppatilauksen käsittelyyn ja toimittamiseen sekä yhteydenpitoon liittyen.

Henkilötietoja ei julkisteta eikä niitä siirretä muihin maihin.

1.4 Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät

Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet ovat Rekisterinpitäjän alihankkijoita. Näiden alihankkijoiden palvelut ovat välttämättömiä, jotta sopimus sähköisen tilauksen hankkimisesta ja käsittelystä Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisessä sopimuksessa voidaan toteuttaa.

Rekisterinpitäjän alihankkijoita ovat:

  • Webnode AG (verkkokauppajärjestelmä);
  • Rahtiyhtiöt Posti ja Matkahuolto;

Lisätietoa Verkkokauppajärjestelmän ylläpitäjän tietosuojakäytännöistä: Webnode AG:n

1.5 Henkilötietojen säilytyksen kesto

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen siihen tarkoitukseen, mitä tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu.

Asiakkaan verkkokauppatilauksen henkilötietoja säilytetään ja arkistoidaan maksimissaan vuoden ajan tilauksen luontipäivästä lukien.

Yhteydenottolomakkeen henkilötietoja säilytetään ja arkistoidaan maksimissaan vuoden ajan yhteydenottolomakkeen täyttöpäivästä lukien.

Kun Asiakas peruuttaa uutiskirjetilauksen, rekisterissä olevat tiedot poistetaan.

1.6 Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tutustua henkilötietoihinsa ja pyytää niihin oikaisua. Lisäksi Asiakkaalla on oikeus pyytää henkilötietojensa siirtoa toiselle rekisterinpitäjälle tai henkilötietojen poistamista kokonaan.

Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Asiakas voi myös vastustaa tai rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä.

Pyynnöt henkilötietojen tarkastamiseen, oikaisemiseen, siirtämiseen, peruuttamiseen, vastustamiseen tai poistamiseen tulee lähettää kirjallisesti Rekisterinpitäjälle sähköpostitse suomikassu[at]suomikassu.fi.

Asiakkaalla on oikeus valittaa Tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos henkilötietojen käsittely ei toteudu lainsäädännön mukaisesti.

1.7 Henkilötietojen turvallisuus

Rekisterinpitäjä sitoutuu toteuttamaan teknisiä varotoimia, jotka ovat tarpeen henkilötietojen suojaamiseksi. Henkilötietoja säilytetään Rekisterinpitäjän alihankkijan Verkkokauppajärjestelmässä (Webnode).

Vain Rekisteristä vastaavalla henkilöllä ja hänen valtuuttamallaan sivuston ylläpitäjällä on pääsyoikeus henkilötietoihin.

2 Muutokset

Rekisterinpitäjä voi päivittää rekisteri- ja tietosuojaselostetta milloin tahansa.

Päivitetty viimeksi 09.04.2021